ชื่อ - นามสกุล :นางปวรรัตนศ์ แสงกล้า
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอนามัย
ที่อยู่ :
Telephone :0811839935
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :