[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

   
  แผนผังหน่วยงาน
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
  Click ดูประวัติ
  นายพงษ์พร อินพินิจ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  บริหารสถานศึกษา
  Click ดูประวัติ
  นางประรารี คำเมืองแพน
  ครู
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  Click ดูประวัติ
  นางสาวดรุณี ธรรมรักษา
  ครู
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
  1 : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  2 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  3 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  4 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
  5 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  7 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  8 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  9 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
  10 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
  11 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
  12 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
  13 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
  14 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ เลขที่ 112 หมู่ 2 บ้านต่างคำ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
  โทรศัพท์ 042-414895 042-422973 แฟกซ์ 042-414896 E-mail: [email protected]