ชื่อ - นามสกุล :นายอนันต์ สำราญจิตร
ตำแหน่ง :อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ธุระการ
ที่อยู่ :
Telephone :0883366811
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :