ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์ดา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานทะเบียน)
ที่อยู่ :
Telephone :0854502855
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :