ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอนุสรา ภิรมย์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานวัดผล ประเมินผล), เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้บำเพ็ญประโ
ที่อยู่ :
Telephone :0933202005
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :